Wat is nu eigenlijk de bedoeling ?


De dorpsquiz is natuurlijk bedoeld voor alle inwoners van Sint Hubert. Leeftijd speelt geen rol. Er wordt ingeschreven per team. De samenstelling van het team mag zelf bepaald worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs enz. Elk team bestaat uit 8 tot 12 personen, waarvan 1 persoon teamcaptain wordt.

Ook kies je per team een locatie van waaruit gespeeld gaat worden. Ook hierin zijn de teams weer vrij om zelf te kiezen. Dit kan bij iemand thuis zijn, in het café, bij een vereniging of clubhuis. Het maakt niet uit waar, als het maar in Sint Hubert is.


Quizpakket


De teamcaptains worden verzocht om het quizpakket op te halen op zaterdagavond 7 april 2018 om 19:00 uur bij gemeenschapshuis de Jachthoorn. Hierin zit een vragenboekje met ca. 100 vragen en opdrachten in verschillende categorieën. Natuurlijk komt ons dorp hierin op allerlei manieren aan bod.

De quiz bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Het is dus belangrijk dat het team goed samenwerkt en dat de taken verdeeld worden.

Tijdens de quiz mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken.

Het wordt een strijd tegen de klok. Om 23:00 uur moet namelijk het totale pakket door de teams weer ingeleverd worden. De inleverlocatie is gemeenschapshuis 'De Jachthoorn'.


Reglement Quiztal – Vastgesteld 29-12-2017


1. Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan Quiztal, de dorpsquiz van St. Hubert.

2. Teams

 1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 12 personen.
 2. Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens aan te leveren, zie de website www.quiztal.nl en/of de aankondigingen in de media.
 3. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 4. De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Sint Hubert en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan Quiztal deel te nemen.

3. Inschrijven

 1. Inschrijving kan alleen per e-mail volgens de instructies op onze de website www.quiztal.nl en/of de aankondigingen in de media.
 2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
 3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk zaterdag 2 april 2018.
 4. De kosten voor deelname aan Quiztal bedraagt € 10,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

4. Deelnemen

 1. De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor Quiztal zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.
 2. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen en/of (onjuist) inleveren.
 3. Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Sint Hubert staan er ook vragen in het boekje waarvoor men locaties in/om Sint Hubert kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan.
 4. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.  

5. Punten en uitslag

 1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de dorpsquiz op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 2. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
 3. De bekendmaking van de uitslag van Quiztal zal plaatsvinden op de feestavond op zaterdag 24 april 2018 bij café- zaal 'Difference'.
 4. De uitslag van Quiztal is bindend en staat niet ter discussie.

6. Tenslotte

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Quiztal.
 2. Deelnemen aan Quiztal is geheel op eigen risico.
 3. Indien men het nodig acht om locaties in/om Sint Hubert te bezoeken voor het beantwoorden van vragen zullen deze locaties alleen per fiets of te voet bereikt moeten worden. Als men dit op een andere manier doet zullen 50 strafpunten worden toegekend.
 4. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 5. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.